Και η σχολή του κ.Παναγόπουλου

Άλλη μια ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά ειναι του δασκάλου Παναγόπουλου Κυριάκος. Καλή επιτυχία.