Οι νέες Κατηγορίες

The new categories for the 14th Palamidio Martial arts Championship and the 2nd International Choy Lee Fut Cup are ready…
Taolu- Choy Lee Fut Categories, Light Sanda, Kick Light, and new.. Point Fighting and Self Defence.
Are just around the corner!!

Οι νέες κατηγορίες για του 14ου Παλαμηδείου πρωταθλήματος και του 2ου Choy Lee Fut Cup για το 2020 είναι έτοιμες …
Taolu- Choy Lee Fut Κατηγορίες, Light Sanda, Kick Light, και επαναφέρουμε κατηγορίες στο Point Fighting και στις Τεχνικές αυτοάμυνας